Mali Müşavirlik Hizmetleri

Ok Mali Müşavirlik, işletmelerin sürekliliği ilkesini göz önünde bulundurarak kuruluşundan itibaren, işletmelere faaliyetlerini sürdürdükleri her alanda mali ve vergisel konularda yenilikçi bir yaklaşımla mali danışmanlık yapmaktadır.

Ok Mali Müşavirlik Hizmetleri içerisinde,

 • Firma Yöneticilerinin Mali ve Finansal hedefleri konusunda mali danışmanlık
 • Muhasebe Süreç ve Organizasyonlarının kurulması veya değişikliği
  Maliyet Muhasebesi, Finansal Muhasebe, Yönetim Muhasebesi süreç ve organizasyonlarının kurulması veya değişikliği
 • Mali ve Finansal konularda analiz ve danışmanlık
 • Mali İç kontrol sistemlerinin denetlenerek birimler arası koordinasyonun kurulması veya değişikliği
 • Üretim, Ticaret, Hizmet işletmelerinin sektör özelinde Mali ve Vergi Danışmanlık Hizmetleri
 • Vergi ve SGK Mevzuatı gereği verilmesi zorunlu olan Yasal beyanname ve bildirgelerin SMMM onayı ile verilmesi. (aylık, 3 aylık, yıllık)
 • Vergi Usul kanunu ve Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun şekilde Mali evraklarınızın kayıt edilmesi, raporlanması
 • Firmanız bünyesinde yürütülen muhasebe işlemlerinin Vergi usul kanunu ve Genel Kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunun denetlenmesi, düzeltilmesi
 • Muhasebe departmanınızda çalıştıracağınız personelizin şirket mali politikalarınıza uygun olarak seçilmesi, eğitilmesi ve oryantasyonu
 • Sektörlere özel Vergi Usul Kanunu ve Tekdüzen Hesap sistemine uygun Hesap planı oluşturulması.