Şirket Kuruluş Hizmetleri

Türk Ticaret Kanunu Ülkemizde 2012 yılında önemli bir değişikliğe uğramıştır. Değişen vergi sisteminin getirdiği vergisel farklılıklar, yeni girişimcilerin ve yatırımcıların kuracakları şirketin hangi hukuki yapıda ve türde olması gerektiğine karar vermeleri, şirketin yönetim yapısı sermayesi ve geleceği açısından önem teşkil eden konuların başında gelmektedir.

Bu doğrultuda şirketinizin henüz kuruluş aşamasında doğru karar vermeniz için istediğiniz işin türü, nasıl bir ortaklık yapısına sahip olunması gerektiği, sektörün vergi yapısı, şirketinizin sermaye yapısı dikkate alınmalı ve bu doğrultuda şirket türü belirlenerek, hedeflediğiniz şirket politika ve süreçlerinin inşasında siz değerli müşterilerimize fayda sağlamayı hedefliyoruz.

Gümrük Ticaret Bakanlığı verilerine göre, en çok tercih edilen şirket türleri arasında, Şahıs Şirketleri, Limited Şirketleri ve Anonim Şirketleri yer almaktadır.

Ok Mali Müşavirlik olarak,

Sizler işinizi nasıl geliştirebileceğiniz ve müşterilerinize nasıl ulaşabileceğiniz hakkında çalışırken bizler resmi süreçlerde size destek oluyoruz.

 • Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluş İşlemleri,
 • İrtibat Ofisi Başvuru ve kuruluş işlemleri,
 • Şube Kuruluş ve Tescil İşlemleri,
 • Şirket Ana Sözleşme değişikliği, Adres değişikliği, Tür değişikliği, Hisse devri gibi konularda en yüksek kalite ve hızda sizlere hizmet sunuyoruz.

Şirket Kuruluş Hizmetleri içerisinde,

 • Merkezi sicil kayıt sisteminde Şirket Unvanınızın uygunluğunun kontrolü,
 • Ana sözleşmenizin Türk Ticaret Kanunu usul ve esaslarına uygun olarak hazırlanması,
 • Yabancı Sermayeli Şirket Ortaklarına ait istenen evrakların hazırlanması,
  Noter belgelerinin hazırlanması ve tasdik işlemlerinin organize edilmesi,
 • Ticaret Sicil Tescil ve İlan işlemlerinizin başvuru ve takibi,
 • Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi bakanlığı gibi bağlı olduğunuz resmi kurumlara yasal bildirim ve başvuruların yapılması.